ZVÄZ DIABETIKOV SLOVENSKA NA ORAVE

Vaše nápady, otázky alebo sťažnosti adresujte priamo Nám. Nezabudnite napísať aj svoj email, aby sme Vám mohli odpovedať

O pozitívnom vplyve fyzickej aktivity a športovania na celý rad telesných a psychických funkcií ľudského organizmu niet pochýb. Práve udržiavanie aktívneho životného štýlu prispieva k predchádzaniu cukrovky 2. typu. U osôb s diabetom 1. typu sa však v tejto súvislosti vynára viacero problémov a komplikácií, ktorých poznanie a zvládnutie je predpokladom očakávaného úžitku zo športu.

Športovanie

-    zvyšuje účinok vlastného i z vonku podaného inzulínu
-    zvyšuje citlivosť tkanív na inzulín zvýšením počtu inzulínových receptorov, čo umožňuje glukóze účinnejšie vstúpiť do svalových buniek
-    zlepšuje glukózovú znášanlivosť
-    podporuje znižovanie hmotnosti tela

Príprava pred fyzickou aktivitou

-    po konzultácii s lekárom výber vhodného druhu športu
-    posúdenie zdravotného stavu (zvlášť u diabetikov nad 60 rokov by mal byť zhodnotený stav kardiovaskulárneho a pľúcneho aparátu)
-    pri retinopatii sa neodporúča zdvíhanie bremien, vzpieranie, športy, pri ktorých dochádza k otrasom, box (vo všeobecnosti nie je vhodným športom pre diabetikov)
-    pri ťažkej polyneuropatii so stratou citlivosti na dolných končatinách nie sú vhodné športy so zvýšeným rizikom poranenia nôh napr. futbal, basketbal, ale aj tenis
-    pri častých hypoglykémiách a pri syndróme neuvedomovania si hypoglykémie je nevhodné potápanie, horolezectvo, automobilové športy a parašutizmus

Neodporúča sa trénovať

-    pri závažnejších komplikáciách diabetu ( poškodenie sietnice, nervového systému, obličiek, nekontrolovaný vysoký tlak krvi, vredy/gangréna predkolenia )
-    pri nekontrolovanej liečbe diabetu
-    pri nekontrolovanom stravovacom režime

Klasifikácia intenzity fyzickej záťaže

Využíva sa klasifikácia podľa percenta z maximálnej frekvencie srdca pre daný vek.

Maximálna frekvencia srdca = 220 - vek

  1. Nízka intenzita - ak je frekvencia úderov srdca menej ako 60 % z max. frekvencie pre daný vek (šoférovanie, chôdza rýchlosťou 2-5 km/hod., bicyklovanie 8-10 km/hod., rekreačné loptové hry, golf, pomalá jazda na koni)
  2. Stredná intenzita - ak je frekvencia úderov srdca v rozsahu 60-70 % maximálnej frekvencie. (domáce práce, práca v záhradke, murárske práce, rýchla chôdza ( 5-7 km/hod.), bicyklovanie 12-18 km/hod., turistika, tenis, korčulovanie, tanes, lyžovanie, rýchla jazda na koni)
  3. Vysoká intenzita - ak je frekvencia úderov srdca viac ako 75 % z maximálnej frekvencie pre daný vek (lesnícke práce, výkopové práce, beh viac ako 8 km/hod., cyklistika viac ako 20 km/ hod. basketbal, futbal, hokej, beh na lyžiach, squash, rýchla kanoistika, horolezectvo, šerm)

Režim sa musí nastaviť prísne individuálne pre každého zvlášť. Ak je diabetes metabolicky pod kontrolou a stabilizovaný, v detskom, dospievajúcom aj skorom dospelom veku nie sú pre športovanie špeciálne zákazy. Po náročnejšom športovom tréningu je niekedy potrebné znížiť dávky inzulínu na 1 až 2 dni. Vtedy sa obnovujú zásoby svalového glykogénu. V prípade používania inzulínovej pumpy, najmä pri kontaktných, rotačných a vodných športoch, sa odporúča sa odporúča počas športovania dočasne odložiť pumpu a inzulínové požiadavky kryť podkožne podávaným inzulínom. V prípade hypoglykémie použiť rýchlo sa absorbujúce formy glukózy.

Športujúci diabetik by mal:

-    porozumieť aktivitám súvisiacim s každou zložkou inzulínového režimu
-    ovládať presnosť techník podávania injekcií a miest vpichu
-    monitorovať glykémie
-    rozumieť počítaniu sacharidov ( extra sacharidy potrebné pre športovanie )
-    znižovanie dávok inzulínu pred športovaním ( vedieť používať inzulínovú pumpu )
-    pred tréningom venovať pozornosť poslednému prijatému jedlu, druhu a dávke inzulínu a uplynulému času od predchádzajúcej aplikácie inzulínu
-    zistiť, či tréneri, učitelia alebo rodičia majú primerané znalosti o potrebách športujúceho diabetika, či vedia monitorovať zmeny jeho zdravotného stavu, a či mu dokážu pomôcť napr. pri prípadnej hypoglykémii
-    poznať podstatu tréningu, súťaženia a ich účinok na metabolickú kontrolu diabetu
-    vyhýbať sa cvičeniu v stave nedostatočnej/zlej kompenzácie diabetu
-    používať správnu obuv a ochranné pomôcky
-    vyhýbať sa cvičeniu v extrémnych podmienkach ( stres, teplo, chlad )


Vytrvalostný / dynamický / aeróbny tréning

Vo všeobecnosti sa pre diabetikov odporúčajú cvičenia rytmicky zaťažujúce veľké svalové skupiny, t.j. prevažujúca vytrvalostná/aeróbna športová aktivita aspoň 30 minút denne (30-60 minút + 5-10 minút rozcvičenie a vyklusanie) počas 3 až 6 dní v týždni na úrovni minimálne 50-70% individuálnej maximálnej srdcovej frekvencie (mladší diabetici s dobrou kondíciou až na úrovni 85%). Individuálna maximálna srdcová frekvencia pre daný vek sa orientačne určí tak, že sa odčíta vek pacienta od hodnoty 220 (napr. pri veku 30 rokov: 220-30=190, tréningová srdcová frekvencia by sa v tomto prípade mala pohybovať medzi 50-70% uvedeného maxima, t.j. orientačne medzi 95-133 pulzmi za minútu).

Odporový / statický / silový tréning

Tzv. kruhový tréning sa pre diabetikov odporúča 2 až 3-krát týždenne s 1-3 zostavami po 8-15 opakovaniach s ľahšími činkami (do 10-15% hmotnosti tela).

  • Vhodné športy:

-    chôdza a rýchla chôdza, chôdza po schodoch
-    beh v prírode, džoging
-    bicyklovanie
-    plávanie, vodný aerobic
-    bežecké lyžovanie
-    nevysokohorská turistika
-    tanec
-    korčuľovanie
-    stacionárny bicykel
-    rekreačný tenis

  • Rizikové športy

-    skalolezectvo a horolezectvo
-    skydiving ( voľný let z lietadla s použitím padáka až v záverečnej fáze letu )
-    automobilový šport
-    lietanie vrátane závesného

  • Nevhodné športy

-    s prevažujúcou silovou zložkou - vzpieranie, džudo, kulturistika
-    rýchlostné športy - bežecký a plavecký šprint, rýchlokorčuľovanie
-   spojené so zvýšením vnútro-hrudníkového tlaku - vzpieranie, kulturistika, intenzívne veslovanie
-    spojené s nadmerným psychickým stresom - súťažné, extrémne, adrenalínové športy, parašutizmus, bungee-jumping, potápanie
-    pri ktorých sa vyžaduje náhla zmena polohy tela - hádzaná, gymnastika, krasokorčuľovanie, intenzívne vykonávané raketové športy
-    spojené s vyšším rizikom úrazu - kontaktné športy - ľadový hokej, futbal


Šport a diabetes mellitus 1. Typu

Pravidelný tréning diabetikov 1. typu spravidla nemení metabolickú kompenzáciu diabetu, ani neovplyvňuje metabolizmus lipidov, významnejšie sú u nich všeobecne prospešné účinky športovania. Na to, aby sa glykémia udržala v potrebnom rozmedzí, je nutné zladiť množstvo aplikovaného inzulínu s príjmom sacharidov a s účinkom fyzickej záťaže. Cvičenie diabetikom zvyšuje celkovú ohybnosť, svalovú silu a pocit zdravia.

V súvislosti s fyzickou aktivitou môžu u diabetikov 1. typu nastať 3 situácie:

1.    Normoglykémia
2.    Hypoglykémia
3.    Hyperglykémia s výskytom ketolátok

 

Odporúčania pred cvičením

-    vykonávať selfmonitoring glykémií min. pred cvičením a po skončením cvičenia. V prípade dlhšie trvajúcej záťaže ( viac hodín ) každú hodinu počas cvičenia a po skončení aj s odstupom niekoľkých hodín
-    úvodná glykémia by mala byť v rozmedzí 5,5-10 mmol/l, pri nižšej glykémii ako 5,5 mmol/l je potrebné skonzumovať 1-2 SJ
-    pri glykémii nad 14 mmol/l a súčasnej prítomnosti acetónu v moči je potrebné počkať s fyzickou aktivitou a situáciu riešiť podaním korekčnej dávky rýchloúčinkujúceho inzulínu. V žiadnom prípade šport pri deokmpenzácii diabetu!!!
-    pacient by sa mal vyhýbať výraznejšej fyzickej záťaži v čase očakávaného vrcholu inzulínového účinku - t.j. pri analógu ( Humalog, Novorapid ) v období do 1,5-2 hodín po jeho aplikácii, pri prandiálnych inzulínoch ( H-R, Actrapid, Insuman Rapid ) do 3 hodín po ich aplikácii.
-    intenzívnejšiu a dlhodobejšiu fyzickú záťaž neplánujte v neskorých večerných hodinách a pred spánkom pre riziko nočných hypoglykémie. Ak je nevyhnutná odporúča sa znížiť pôvodnú dávku nočného bazálneho inzulínu.
-    inzulín neaplikujte do miest, ktoré sú cvičením príliš namáhané

Úprava dávok inzulínu pre pacientov liečených IIT a inzulínovou pumpou:

Neplánovaný pohyb

Ak sa už podala pôvodná dávka inzulínu, je potrebné pridanie sacharidov, aby sa zabránilo hypoglykémii.Orientačné dávky pridaných SJ pri neplánovanom pohybe, ak je glykémia počas pohybu v rozmedzí 6-10 mmol/l:

Intenzita záťaže:               Množstvo SJ na hodinu záťaže:
Nízka                                         1 - 2 SJ
Stredná                                     3 - 4 SJ
Vysoká                                      4 - 5 SJ


Plánovaný pohyb

-    zníženie dávky inzulínu sa odporúča, ak fyzická aktivita trvá aspoň 30 min a viac a je strednej až vysokej intenzity. V takom prípade sa redukuje prandiálny inzulín o 25-50 % a bazálny inzulín o 10-20 %, a to podľa intenzity záťaže.
-    ak pohyb trvá viac ako 2,5-3 hodiny ( napr.turistika ), okrem zníženia bolusu sa redukuje najmä bazálny inzulín o cca 10 % na každú hodinu pohybu.
-    ak sa pohyb realizuje dopoludnia, celková redukcia dávky sa robí v pomere 2/3 z prandiálneho a 1/3 z bazálneho inzulínu. Pri pohybe v období dopoludnia a skoro popoludní sa celková znížená dávka inzulínu prerozdeľuje medzi obedný bolus a rannú bázu v pomere 50:50.
-    ak je glykémia pod 10 mmol/l, pridávajú sa sacharidy v množstve 2 SJ na hodinu, pri vysokej záťaži 3-4 SJ na hodinu. Vhodné je preferovať sacharidy s nízkym glykemickým indexom. Nesmie sa zabúdať na dostatočný prísun tekutín !!!
-    po dlhotrvajúcej záťaži sa znižujú aj dávky následne podávaných inzulínov a intenzívnejšie sa monitorujú glykémie pre riziko hypoglykémie.
-    pri záťaži nízkej intenzity sa znižuje inzulín len vtedy, ak trvá viac ako hodinu, a to asi o 25 % z celkovej bazálnej aj bolusovej dávky. Prídavné sacharidy v množstve 1-2 SJ je obvykle nutné podať, ak táto záťaž trvá viac ako 30-45 minút.

Šport a diabetes mellitus 2. typu

-    cvičenie ľudí s diabetom 2. typu je v porovnaní s 1. typom všeobecne ašpecificky účinnejšie.
-    šport podporuje zníženie hmotnosti tela, zvyšuje citlivosť na inzulín, priaznivo ovplyvňuje tukové spektrum, znižuje glykémiu viac ako zdravým ľuďom.
-    potrebné je sledovať pravidelnosť liečby ( perorálne antidiabetiká ) a príjmu potravy, aby diabetik predišiel hypoglykémii.
-    ohrozenie hypoglykémiou alebo hyperglykémiou s výskytom ketolátok je počas fyzickej aktivity zriedkavé.

Úprava liečby pri fyzickej aktivite

-    cieľom je udržanie normoglykémie, pri vysokej dávke niektorých perorálnych antidiabetík a inzulínu môže dôjsť k hypoglykémii.
-    pacientom liečených iba diabetickou diétou a tabletkami, ktoré nespôsobujú hypoglykémiu, tento stav nehrozí.
-    diabetici liečení inzulínom by mali redukovať jednotlivé dávky o 30-50 % v závislosti od intenzity záťaže a úrovne glykemickej kompenzácie, pri dlhotrvajúcej záťaži podľa hodnôt glykémií s doplňovaním sacharidov.

Zdroj: NEDÚ Ľubochňa

Dolný Kubín

Dolný Kubín

SETH Sound

SETH Sound

Patríme k

Patríme k

Patríme k

Patríme kWebmaster:
Seth
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one